LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG

Để trở thành streamer/caster của TalkTV, hãy liên hệ với nhân sự của chúng tôi

Nguyễn Thanh Duyên

0937709841

facebook.com/ThanhDuyen1994

Đỗ Thị Bích Thủy

0937160518

facebook.com/thuibabe